• Beer, G. et. al. Fronte ao Cambio Climático: Utiliza Madeira. CEI-Bois, 2009. 83 p.
  • Pedras Saavedra, F., Castilla Pascual, M.R. e Casanova Yáñez, B. Manual de boas prácticas na embalaxe. Ourense: Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, 2009. 87 p.
  • Pedras Saavedra, F. et. al. Guía da madeira estrutural. Ourense: Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, 2008. 36 p.
  • González Prieto, O., Touza Vázquez, M. e Pedras Saavedra, F. Patoloxía da madeira estrutural. Ourense: Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, 2008. 54 p. ISBN: 978-84-691-6284-2.
  • Touza Vázquez, M. e González Prieto, O. Eucalyptus. Aplicacións da madeira. Ourense: Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, 2007. 39p.
  • Plataforma Tecnolóxica Galega da Madeira. Axenda estratéxica. Ourense: Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, 2007. 110 p.
  • González Gurriarán, J. e Figueroa Dorrego, P. Plan director de Innovación na cadea da Madeira de Galicia. Ourense: Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, 2007. 109 p. ISBN: 978-84-611-9282-3.
  • Sanz Infante, F. et. al. Aplicacións industriais da madeira de Piñeiro pinaster. Ourense: Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, 2006. 250 p.
  • Bermúdez Alvite, J. et. al. Manual da Madeira de Eucalipto branco. Ourense: Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, 2002. 143 p. ISBN: 84-607-4430-2.
  • Revista Técnica “CIS-Madera”. CIS-Madeira. Ourense: Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, 1998-2005. 15 volúmes.