30/03/2021 Demostración de recollida de biomasa procedente da apertura de calles en rexenerado natural de piñeiro co equipo RETRABIO

18/09/2018 Xornada "Certificación FSC, madeira, construción e innovación en Galicia"

08/11/2017 Xornada de presentación Biomasa_AP

06-08/11/2017 Design4innovation: visita dos socios europeos

21/09/2017 35 Xornadas de xerencia universitaria

Ver eventos anteriores

A Axencia Galega de Innovación a través dos Centros de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira (CIS-Madeira) e do Deseño e a Tecnoloxía (CIS-Galicia), promoveu e lidera o proxecto Erasmus+ FUTUREfacing “Acabados y revestimentos do moble: da fabricación tradicional á industria 4.0”, deseñado en base ás demandas do sector e aliñado coas necesidades da industria da madeira. Un partenariado estratéxico para a innovación educativa con 6 socios de 4 paises europeos, que ten por obxectivo a transferencia de coñecemento e a promoción da innovación en produto final da industria da madeira.

 

A Axencia Galega de Innovación a través dos Centros de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira (CIS-Madeira) e do Deseño e a Tecnoloxía (CIS-Galicia), participa no proxecto Design for Innovation financiado por Interreg Europe. Xunto con outros sete socios europeos, desenvolveremos plans de acción de deseño para mellorar a competitividade das PEME a través dun uso máis estratéxico do deseño.
(Leer máis)