Os días 1, 2 e 3 de xullo de 2019 terá lugar o Congreso LIGNOMAD 19. Este evento enmárcase dentro das actividades organizadas por LIGNOMAD (rede para o impulso da madeira e outros materiais lignocelulósicos no sector da construción) para dar a coñecer o traballo desenvolvido polos seus membros e colaboradores, e á súa vez, servir de espazo de participación para todos os profesionais, técnicos, empresarios, fabricantes, estudantes e demais interesados no sector.

En paralelo ao congreso, o encontro contará con unha zona expositiva adicada ás empresas. De este modo, potenciarase o intercambio de coñecemento e o networking entre prescriptores-industria-innovación.

EMPRESAS EXPOSITORAS

Si a súa empresa está interesada en expoñer e desexa recibir información adicional, por favor, complete o siguente cuestionario: