Os concursantes que non fosen premiados poderán retirar os traballos presentados, ben persoalmente, ben por delegación escrita, na mesma dirección na que os entregou, no prazo de 30 días consecutivos ao peche da exposición. A partir deste prazo, procederase á destrución do material.