A presentación da solicitude de inscrición comporta a aceptación das Bases.

Os gañadores do primeiro e segundo premio na construción habitacional deberán presentar maqueta no prazo dun mes dende a notificación do fallo.