En man: no Cis Madeira, Parque Tecnolóxico de Galicia - 32901 San Cibrao das Viñas – Ourense. Teléfono: 988368152

Por fax: enviando un fax coa inscrición ao número 988 368153

Por correo electronico: info@cismadeira.com