A inscrición formalizarase mediante un boletín segundo anexo I que figura ao final das bases, onde se establecerá o LEMA co que o concursante participará e un correo electrónico ou fax para que poidan realizarse as notificacións pertinentes, así mesmo, de acordo co modelo de boletín que se anexiona deberá designarse a un arquitecto residente en Galicia para participar no xurado en representación dos concursantes.

Non poderá figurar dato ningún que poida identificar o participante e romper o anonimato.O PRAZO DE INSCRICIÓN finalizará 0 14 de agosto as 14:00 horas.